Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

What's your name? Jak masz na imię? Asking for information Pytanie o informacje Do you speak ...? Czy mówisz po ...?
Przeczytaj dokładnie tekst.

What is it? - Co to jest?

Amelia What is it?   Co to jest?
Thomas It is a map.   To jest mapa.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Is that a ...? - Czy to jest ...?

Thomas Is that a post-office?   Czy to jest poczta?
Amelia Yes, that is a post-office.   Tak, to jest poczta.
Charlie No, that is not a post-office.   Nie, to nie jest poczta.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Who is it?ke - Kto to jest?

Thomas Who is this?   Kto to jest?
Amelia This is my boyfriend.   To jest mój chłopak.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Whose ... is it? - Czyj to jest ...?

Thomas Whose dog is this?   Czyj to jest pies?
Amelia This is my dog.   To jest mój pies.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Where is it? - Gdzie to jest?

Thomas Excuse me, where is the toilet?   Przepraszam, gdzie jest toaleta?
waitress The toilet is over there.   Toaleta jest tam.
Thomas Thank you.   Dziękuję.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Where is my ...? - Gdzie jest mój ...?

Thomas Excuse me, where is my room?   Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
receptionist Your room is on the first floor, room number 10.   Pana pokój jest na pierwszym piętrze, pokój numer dziesięć.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Where is the lift? - Gdzie jest winda?

Amelia Excuse me, where is the lift?   Przepraszam, gdzie jest winda?
young gentleman The lift is over there, but doesn't work. Please use stairs.   Winda jest tam, ale niestety nie działa. Proszę skorzystać ze schodów.
Amelia I don't understand. Could you repeat?   Nie rozumiem. Może pan powtórzyć?
young gentleman Use stairs. The lift doesn't work.   Proszę skorzystać ze schodów. Winda nie działa.
Amelia Oh, I understand. Thank you!   Ach, rozumiem. Dziękuję!
young gentleman You're welcome.   Proszę.

Basic questions - Podstawowe pytania

  • what? - co?
  • who? - kto?
  • when? - kiedy?
  • where? - gdzie?
  • how? - jak?
  • how many? / how much?- ile?
  • why? - dlaczego? / czemu?
  • whose? - czyj?

Is that a ...? - Czy to jest ...?

What is it? Co to jest?
It is ... To jest ...
Is this ...? Czy to jest ...?
Yes, it is ... Tak, to jest ...
No, it's not ... Nie, to nie jest ...
This is either ... or ... To jest albo ... albo ...
This is neither ... nor ... To nie jest ani ... ani ...
This is not ... but ... To nie jest ... tylko ...
This is both ... and ... To jest i ... i ...

Who? - Kto?

Who is it? Kto to jest?
Who was it? Kto to był?
Who's there? Kto tam?
Who told you? Kto ci to powiedział?
Who are you? Kim jesteś?
Who is that man? Kim jest ten pan?
Who is that woman? Kim jest ta pani?
Who are these people? Kim są ci ludzie?
Who am I speaking with? Z kim rozmawiam?
Who do you want to talk to? Z kim chce pan (pani) rozmawiać?
Who are you looking for? Kogo szukasz?
Whom should I ask? Kogo powinienem zapytać?

What? - Co?

What is it? Co to jest?
It is a dog. To jest pies.
It is a tree. To jest drzewo.
What are you doing? Co robisz?
What are you doing here? Co tu robisz?
What should I do? Co mam robić?
What can I do for you? Co mogę dla pana (pani) zrobić?
What do you have? Co masz?
What do you mean? Co masz na myśli?
What's going on? Co się dzieje?
What has happened? Co się stało?
What are you waiting for? Na co czekasz?
What are you looking for? Czego szukasz?

How?/What? - Jak?

How long have you been here? Jak długo tu jesteś?
How long will you be here? Jak długo tu będziesz?
How long will it take? Jak długo to potrwa?
How did you like it? Jak ci się podobało?
How do I get there? Jak się tam dostanę?
How often do you go there? Jak często tam chodzisz?
What is his name? Jak się nazywa ten pan?
What is your name? Jak masz na imię?
What is it called? Jak to się nazywa?

Whose? - Czyj?

Whose car is that? Czyj to jest samochód?
Whose book is that? Czyja to jest książka?
Whose fault is it? Czyja to wina?
Whose child is that? Czyje to jest dziecko?
Whose is this? Czyje to jest?
I don't know whose it is. Nie wiem czyje to jest.

When? - Kiedy?

When will you be free? Kiedy będziesz mieć czas?
When does it suit you? Kiedy ci pasuje?
Where does the bus leave from? Kiedy odjeżdża autobus?
When were you born? Kiedy się urodziłeś?
When will you be back? Kiedy wrócisz?
When did you arrive? Kiedy przyjechałeś?
Tell me when you are ready. Powiedz mi, kiedy będziesz gotowy.
When do you close? Kiedy państwo zamykają?

Where? - Gdzie?

Where is it? Gdzie to jest?
It's here. To jest tu.
It's there. To jest tam.
Where can I find it? Gdzie mogę to znaleźć?
Where shall we meet? Gdzie się spotkamy?
Where are you now? Gdzie teraz jesteś?
Where do you live? Gdzie mieszkasz?
Where does she work? Gdzie ona pracuje?
Where can I park my car? Gdzie mogę zaparkować?
Where is the tourist office? Gdzie jest informacja turystyczna?
Where is the hotel? Gdzie jest hotel?
Where is my room? Gdzie jest mój pokój?
Where is the exit? Gdzie jest wyjście?
Where is the lift? Gdzie jest winda?
Where is the restaurant? Gdzie jest restauracja?
Where is the toilet? Gdzie jest toaleta?
Where is the post office? Gdzie jest poczta?
Where is the bar? Gdzie jest bar?
Where is the nearest ATM? Gdzie jest najbliższy bankomat?

Where from? - Skąd?

Where are you from? Skąd jesteś?
Where do you come from? Skąd pochodzisz?
Where does the bus leave from? Skąd odjeżdża autobus?
How do you know? Skąd to wiesz?

Where (to)? - Dokąd?

Where is he going? Dokąd on idzie?
Where does this bus go? Dokąd jedzie ten autobus?

Why? - Dlaczego?

Why not? Dlaczego nie?
Why do you ask? Dlaczego pytasz?
Why do you say that to me? Dlaczego mi to mówisz?
Why did you do that? Dlaczego to zrobiłeś?

How much? How many? - Ile?

How much does it cost? Ile to kosztuje?
How much does it weigh? Ile to waży?
How much is a ticket? Ile kosztuje bilet?
How much older are you? O ile jesteś starszy?
How many children do you have? Ile masz dzieci?
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj