Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Illnesses Choroby Booking a Doctor's Appointment Rezerwacja wizyty u lekarza At the doctor's U lekarza
Przeczytaj dokładnie tekst.

Arranging a doctor's appointment - Umówienie wizyty u lekarza

receptionist Good morning, Doctor's Surgery, how can I help you?   Przychodnia lekarska, słucham.
patient Good morning. I would like to make an appointment. Tomorrow would be the best.   Dzień dobry. Chciałbym umówić wizytę u lekarza. Najlepiej na jutro.
receptionist What time would suit you?   Na którą godzinę?
patient Around 8 o'clock.   Około 8 rano.
receptionist There is an appointment available at 8:00. Is that okay with you?   Jest wolny termin o 8:00 - odpowiada panu?
patient Sure, it's fine.   Tak, może być.
receptionist What is your surname?   Pana nazwisko?
patient Kowalski.   Kowalski.
receptionist Could you spell that please?   Mógłby pan przeliterować?
patient Sure, It's K-o-W-A-L-S-K-I.   Oczywiście, K-o-W-A-L-S-K-I.
receptionist Okay then, see you tomorrow at eight.   Dobrze, w takim razie zapraszam jutro o ósmej.
patient Thank you and goodbye.   Dziękuję. Do widzenia.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Changing an appointment - Zmiana terminu wizyty

patient Good morning. I would like to change my appointment with the doctor.   Dzień dobry. Chciałbym przełożyć termin wizyty u lekarza.
receptionist What is the date of your current appointment?   Na kiedy był pan umówiony?
patient Monday at 8.   Na poniedziałek, o ósmej.
receptionist Which date would you like to change it to?   Na kiedy chciałby ją pan przełożyć?
patient Tuesday morning. It can be at the same time.   Na wtorek rano, może być o tej samej godzinie.
receptionist 8 o'clock is already taken. The first appointment available is at 9:30.   Godzina ósma jest już zajęta. Pierwszy wolny termin, to 9:30.
patient 9:30 is fine.   Może być 9:30.
patient Okay, see you on Tuesday at 9:30.   W takim razie zapraszam we wtorek, godzina 9:30.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Arranging a dentist's appointment - Umówienie wizyty u dentysty

patient Good morning. I would like to arrange an appointment with the dentist.   Halo, dzień dobry. Chciałbym zamówić wizytę u dentysty.
receptionist I can arrange it for Monday at 8 or Tuesday at 13:15.   Mogę pana umówić na poniedziałek o ósmej lub we wtorek o trzynastej piętnaście.
patient Please arrange it for Monday.   Proszę mnie umówić na poniedziałek.
receptionist No problem. See you on Monday at 8. Please remember to have your ID on you.   Proszę bardzo. Zapraszamy w poniedziałek, o godzinie ósmej. Proszę mieć przy sobie dowód osobisty.
patient Thank you.   Dziękuję.

Making a doctor's appointment - Umawianie się na wizytę u lekarza

I'd like to make an appointment. Chciałbym umówić się na wizytę.
I would like to change my appointment with the doctor. Chcę przełożyć wizytę u lekarza.
To which date? Na jaki termin?
Which day is good for you? Jaki dzień panu odpowiada?
What time is good for you? O której godzinie by panu odpowiadało?
Is February the 5th okay with you? Czy piątego lutego panu odpowiada?
Is 5 o'clock OK? Może być o piątej?
Could you write it down for me? Czy może mi to pan zapisać?
I have an appointment with the doctor. Jestem umówiony do lekarza.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj