Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Sightseeing Zwiedzanie At the post office Na poczcie Buildings Budynki
Przeczytaj dokładnie tekst.

Buying Postcards - Kupowanie pocztówek

A Three postcards please.   Proszę trzy pocztówki.
B Are these OK?   Mogą być te?
A Yes, can I have stamps too. I'd like to send two postcards to France and one to Ukraine.   Tak, proszę jeszcze o znaczki. Dwie chciałbym wysłać do Francji, a jedną do Ukrainy.
B Certainly. Anything else?   Proszę bardzo. Coś jeszcze?
A That's all. How much is it?   To wszystko. Ile płacę?
B Nine zlotys.   Dziewięć złotych.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Sending a package - Wysyłanie paczki

A How can I help you?   Proszę?
B I'd like to send this package. I need it to be delivered as soon as possible.   Chciałbym wysłać tę paczkę. Zależy mi, żeby doszła jak najszybciej.
A Please send it by first class mail then. Please fill out this form to mail the parcel.   Proszę ją w takim razie wysłać priorytetem. Proszę uzupełnić ten druczek na paczkę.
B Thank you.   Dziękuję.

At a Post Office - Na poczcie

Excuse me, where is the post office? Przepraszam, gdzie jest poczta?
I'd like to send this letter. Chciałbym wysłać ten list.
I'd like to send a recorded letter. Chciałbym wysłać list polecony.
I'd like to send this by registered post. Chciałbym wysłać to jako list polecony.
Will it be recorded delivery? Za potwierdzeniem odbioru?
I'd like to send this package. Chciałbym wysłać tę paczkę.
I'd like to send a parcel to Sweden. Chciałbym wysłać paczkę do Szwecji.
I'd like to send this parcel by ordinary post. Chciałbym wysłać to jako zwykłą paczkę.
How much is a letter to ...? Jaka jest opłata za list do ...?
I'd like a stamp ... Poproszę znaczek ...
for a letter. na list.
for a postcard. na pocztówkę.
2 stamps, please. Poproszę dwa znaczki.
3 stamps, please. Poproszę trzy znaczki.
4 stamps, please. Poproszę cztery znaczki.
5 stamps, please. Poproszę pięć znaczków.
6 stamps for postcards, please. Poproszę sześć znaczków na pocztówki.
A stamp for this letter, please. Proszę znaczek na ten list.
How much is a stamp for a letter? Ile kosztuje znaczek na list?
What stamp do I need for ...? Jaki znaczek jest potrzebny na ...?
Could I have an envelope please? Poproszę kopertę.
When will it be delivered? Kiedy zostanie dostarczony?
Tomorrow. Jutro.
In about 2 days. Za około dwa dni.
Will this letter be delivered ... Czy ten list dojdzie ...
... on Monday? ... na poniedziałek?
... on Tuesday? ... na wtorek?
... on Wednesday? ... na środę?
... on Thursday? ... na czwartek?
... on Friday? ... na piątek?
Which counter is for posting parcels? W którym okienku nadaje się paczki?
When this package will be delivered? Kiedy ta paczka zostanie doręczona?
Fill in this form, please. Proszę wypełnić ten druk.
Could you help me with this form? Czy mógłby mi pan pomóc wypełnić ten druk?
What should I write here? Co trzeba tutaj wpisać?
Where should I sign? Gdzie mam się podpisać?
Are there any letters for me? Czy są może dla mnie jakieś listy?
I'd like to pick up a parcel. Chciałbym odebrać paczkę.
That will be all, thank you. To wszystko, dziękuję.

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • post office - poczta
 • postbox - skrzynka pocztowa
 • postman - listonosz
 • letter - list
 • registered letter - list polecony
 • express letter - list priorytetowy
 • by recorded delivery - poleconym
 • by airmail - pocztą lotniczą
 • express - priorytetem
 • postcard - pocztówka
 • parcel - paczka
 • envelope - koperta
 • stamp - znaczek
 • postmark - stempel (pocztowy)
 • delivery - doręczenie
 • address - adres
 • street - ulica
 • city - miasto
 • postcode - kod pocztowy
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj