Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Religion Religia I love travelling! Uwielbiam podróże! Continents Kontynenty

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • to travel - podróżować
 • traveller - podróżnik
 • itinerary - plan podróży
 • to be on the trip - być na wycieczce
 • trip - wycieczka
 • to leave - wyjechać
 • to go abroad - wyjechać za granicę
 • to get underway - wyruszyć w drogę
 • to set out on a journey - wyruszyć w podróż
 • to go to see the world - wyruszyć w świat
 • to be on one's way - być w drodze
 • to arrive - przyjechać
 • to arrive at a place - przybyć na miejsce
 • to get lost - zgubić się
 • to lose one's way - zabłądzić
 • to ask for directions - pytać o drogę
 • to show the way - wskazać drogę
 • to hitchhike - jechać autostopem

Tourism - Turystyka

Do you organise trips? Organizują państwo wycieczki?
I'd like to make a trip to ... Chciałbym się wybrać na wycieczkę do ...
How much is such a trip? Ile kosztuje taka wycieczka?
I'd like to order an all-day trip for five persons. Chciałbym zarezerwować całodzienną wycieczkę dla pięciu osób.
Two children are going with us. Jest z nami dwoje dzieci.
How long does the hike take? Jak długo potrwa ta wycieczka?
What time is the departure? O której jest wyjazd?
Daily at 9 a.m. Codziennie o dziewiątej.
On the hour. O każdej pełnej godzinie.
When do we return? Kiedy wrócimy?
What is included in the price? Co jest zawarte w cenie?
Is a guide included in the price? Czy wynajęcie przewodnika jest wliczone w cenę?
What should we take with us? Co powinniśmy zabrać ze sobą?

Travelling by car - Podróżowanie samochodem

Let's go by car. Jedźmy samochodem.
Get in! Wsiadaj!
Can I sit in the front? Mogę usiąść z przodu?
Fasten your seat belt. Zapnij pasy.
We'll take turns at the wheel. Będziemy prowadzić na zmianę.
Shall I drive? Mam prowadzić?
Can I wind down the window? Mogę otworzyć okno?
Can I turn the air-conditioning on? Mogę włączyć klimatyzację?
Pull over. Zjedź na pobocze.
Can we stop for a minute? Możemy się na chwilę zatrzymać?
I need to use the toilet. Muszę skorzystać z toalety.
I will stop at a service area. Zatrzymam się na stacji benzynowej.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj