Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Job vocabulary Słownictwo związane z pracą Making Appointments Umawianie spotkań Looking for a job Szukanie pracy

Asking for an appointment - Prośba o spotkanie

I'd like to make an appointment. Chciałbym umówić się na spotkanie.
I would like to arrange an appointment to discuss ... Chciałbym zorganizować spotkanie, aby omówić ...
Please would you indicate a suitable time and place to meet? Proszę określić odpowiadający panu termin i czas spotkania.
Would it be possible to meet on Monday? Czy byłoby możliwe, abyśmy spotkali się w poniedziałek?
Can we meet to talk about ...? Czy możemy się spotkać i porozmawiać o ...?

Suggesting a date or time - Sugerowanie daty lub godziny

What day would suit you? Który dzień by panu odpowiadał?
Would Monday suit you? Czy odpowiada panu poniedziałek?
Would you be available on Monday? Czy będzie pan dostępny w poniedziałek?
What about Monday? Co powiesz na poniedziałek?
Maybe on Monday? Może w poniedziałek?
Are you free on Monday? Jesteś wolny w poniedziałek?
Can we meet on the 16th? Możemy się spotkać 16-ego?

Agreeing to an appointment - Zgodzenie się na spotkanie

I would be available on Monday at 10:00. Będę dostępny w poniedziałek o 10:00.
Monday suits me. Poniedziałek mi odpowiada.
It may be Monday. Może być w poniedziałek.
Monday would be perfect. Poniedziałek byłby idealny.
Monday suits me. Shall we say around 10:00 at your office? Poniedziałek mi pasuje. Powiedzmy około godziny 10:00 w twoim biurze?

When the time is not convenient - Jeśli czas nam nie odpowiada

I can't on Monday. Nie mogę w poniedziałek.
I'm sorry, Monday doesn't work for me. Niestety, poniedziałek mi nie pasuje.
Monday is going to be a little difficult. W poniedziałek może być ciężko.
I'm afraid I can't on the 5th. What about the 6th? Obawiam się, że nie mogę piątego. Może szóstego?
I'd much prefer Friday, if that's all right with you. Zdecydowanie wolałbym w piątek, jeśli nie masz nic przeciwko.
I'm afraid I'm busy then. Obawiam się, że będę wówczas zajęty.
Unfortunately I will be out of the office on Monday, but I will be available on Tuesday morning. Niestety w poniedziałek będę poza biurem, ale we wtorek rano będę już dostępny.

Cancelling an appointment - Anulowanie spotkania

Could we postpone our meeting? Czy moglibyśmy przełożyć nasze spotkanie?
I'd like to reschedule the meeting. Chciałbym przełożyć spotkanie.
I'm afraid that I'm not going to be able to meet you. Obawiam się, że jednak nie będę w stanie się z Tobą spotkać.
I can't make it tomorrow at 3 p.m. Nie uda mi się spotkać jutro o 15.00.
Could we make it a bit earlier? Czy możemy się spotkać trochę wcześniej?
Could we meet a bit later, let's say at 4 p.m.? Czy możemy się spotkać trochę później, na przykład o 16.00?
I am forced to change the date of our meeting. Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Can we move our meeting on 8 a.m. up to 10 a.m.? Czy możemy przełożyć nasze spotkanie z godziny ósmej na dziesiątą rano?
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow. Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj