Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Passport control Kontrola paszportowa Customs control Kontrola celna At the hotel 1 W hotelu 1
Przeczytaj dokładnie tekst.

Customs control - Kontrola celna

customs officer Would you like to put your luggage on here?   Proszę położyć tutaj swój bagaż.
Peter Of course.   Oczywiście.
customs officer Thank you. Do you have anything to declare? Any alcohol or tobacco?   Dziękuję. Ma pan coś do oclenia? Jakiś alkohol albo tytoń?
Peter I have a bottle of whisky. And these cigarettes.   Mam butelkę whisky. I te papierosy.
customs officer That's all right. You're allowed one bottle and two hundred cigarettes.   W porządku. Można przewieźć jedną butelkę i dwieście papierosów.
Peter OK.   Ok.
customs officer Are you bringing any expensive gifts for anybody in Poland? You have to declare anything which cost over 150 euros.   Czy ma pan jakieś drogie prezenty dla kogoś w Polsce? Trzeba zadeklarować wszystko co kosztuje powyżej 150 euro.
Peter Well, I have this ring.   Tak, mam ten pierścionek.
customs officer Have you got any proof of purchase - an invoice or a bill which shows what you paid for it?   Czy ma pan jakiś dowód zakupu? Fakturę lub rachunek, na którym mógłbym zobaczyć, ile kosztował?
Peter Yes, I have the bill. Here it is.   Tak, mam rachunek. Proszę.
customs officer Thank you. Any other jewellery or other valuable items?   Dziękuję. Jakaś inna biżuteria lub inne wartościowe przedmioty?
Peter No.   Nie.
customs officer I see. Would you let me have a look in your luggage? Would you please open these two bags too? Thank you. The duty you must pay on the ring is 182zł. Fill out this form, please.   Dobrze. Pozwoli pan, że zajrzę do pana bagażu? Mógłby pan otworzyć też te dwie torby? Dziękuję. Cło jakie musi pan zapłacić za pierścionek, to 182 złote. Proszę wypełnić ten formularz.

At the border - Na granicy

Where is customs? Gdzie jest punkt odprawy celnej?
Please get ready for customs clearance. Proszę się przygotować do kontroli celnej.
Do you have anything to declare? Czy ma pan (pani) coś do oclenia?
I have nothing to declare. Nie mam nic do oclenia.
I have something to declare. Mam coś do oclenia.
Do you have any alcohol? Czy ma pan jakiś alkohol?
Do you have any cigarettes? Czy ma pan jakieś papierosy?
Do you have any works of art? Czy ma pan jakieś dzieła sztuki?
Do you have any illegal substances? Czy ma pan jakieś nielegalne substancje?
How much can I bring in duty-free? Ile można przewieźć bez cła?
Please, open the boot. Proszę otworzyć bagażnik.
Can you open your luggage please? Czy może pan otworzyć bagaż?
Please open your backpack. Proszę otworzyć plecak.
Please open your suitcase. Proszę otworzyć walizkę.
Please open your handbag. Proszę otworzyć torebkę.
There are only my personal belongings. To tylko moje rzeczy osobiste.
Is anything wrong? Czy coś jest nie tak?
I didn't know it's not allowed. Nie wiedziałem, że to jest zabronione.
This isn't mine! To nie jest moje!
This isn't my luggage! To nie jest mój bagaż!
I have no idea how it got there. Nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło.
Can I cross the border with this? Czy mogę przejść z tym przez granicę?
Is it allowed? Czy to jest dozwolone?
You can't bring it. Tego nie wolno przewozić.
Must I pay duty for it? Czy muszę zapłacić za to cło?
You have to pay the duty on that. Musi pan zapłacić za to cło.
You don't have to pay the duty on that. Nie musi pan płacić za to cła.
Do I have to fill out a customs declaration? Czy mam wypełnić oświadczenie celne?
Fill in this form, please. Proszę wypełnić ten formularz.

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

  • duty - cło
  • customs control - kontrola celna
  • customs officer - celnik
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj