Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

At the hotel 2 W hotelu 2 Railway station Stacja kolejowa Car rental Wypożyczalnia samochodów
Przeczytaj dokładnie tekst.

Buying a ticket - Kupowanie biletu

B Can I have a return ticket to Rzeszów, please?   Proszę bilet w dwie strony do Rzeszowa.
A This one at 15h30?   Ten o piętnastej trzydzieści?
B Yes.   Tak.
A When will you return?   Kiedy powrót?
B Tomorrow.   Jutro.
A First or second class?   Pierwsza czy druga klasa?
B First class.   Pierwsza klasa.
A Smoking or non-smoking?   Wagon dla palących czy niepalących?
B Non-smoking.   Dla niepalących.
A Here you are - your ticket and the seat reservation. Twenty seven zlotys.   Proszę - pana bilet i miejscówka. Dwadzieścia siedem złotych.
B Here you are.   Proszę.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Which platform does the train to ... depart from? - Z którego peronu odjeżdża pociąg do ...?

A Excuse me, from which platform does the train to Warsaw depart?   Przepraszam, z którego peronu odjeżdża pociąg do Warszawy?
B From platform four.   Z czwartego.
A Is there a dining car on the train?   Czy jest w pociągu wagon restauracyjny?
B Yes, there is for sure.   Tak, jest na pewno.
A Thank you for the information. Goodbye.   Dziękuję bardzo za informację. Do widzenia.
B You're welcome. Goodbye.   Proszę. Do widzenia.

Where is ...? - Gdzie jest ...?

Where is the railway station? Gdzie jest dworzec kolejowy?
Where is the bus station? Gdzie jest dworzec autobusowy?
Where can I buy tickets? Gdzie mogę kupić bilety?

Ticket office - Przy kasie

How much is a single ticket to ...? Ile kosztuje bilet w jedną stronę do ...?
Is it cheaper to buy a return ticket right away? Czy taniej jest kupić od razu bilet powrotny?
A ticket, please. Poproszę bilet.
A ticket to Warsaw, please. Poproszę bilet do Warszawy.
... to Cracow. ... do Krakowa.
... to Poznań. ... do Poznania.
One child's ticket please. Poproszę jeden bilet dla dziecka.
First class or second class? W pierwszej czy w drugiej klasie?
first-class ticket bilet w pierwszej klasie
second-class ticket bilet w drugiej klasie
What time would you like to leave? Kiedy chciałby pan jechać?
In the morning. Rano.
In the afternoon. Koło południa.
In the evening. Wieczorem.
At night. W nocy.
Is it a fast or a stopping train? Czy to jest pociąg pośpieszny czy osobowy?
Is it a direct train? Czy jest to pociąg bezpośredni?
You need to change twice if you take this train. To jest pociąg z dwiema przesiadkami.
I'd prefer a direct train. Wolałbym bezpośredni pociąg.
There are no direct connections. Nie ma bezpośredniego połączenia.
There are no direct trains to Gdańsk. Nie ma bezpośredniego pociągu do Gdańska.
Must I change trains? Czy muszę się przesiadać?
I have to change trains. Musi się pan przesiąść.
What's the fastest connection to ...? Jakie jest najszybsze połączenie do ...?
What's the cheapest connection to ...? Jakie jest najtańsze połączenie do ...?
Does the train stop at ...? Czy ten pociąg zatrzymuje się w ...?
Where does the train to ... leave from? Skąd odjeżdża pociąg do ...?
Which platform does the train leave from? Z którego peronu odjeżdża pociąg?
The train leaves from platform 1. Pociąg odjeżdża z peronu pierwszego.
... platform 2. ... z peronu drugiego.
... platform 3. ... z peronu trzeciego.
... platform 4. ... z peronu czwartego.
... platform 5. ... z peronu piątego.
Where is the fifth platform? Gdzie jest peron piąty?
When does the train arrive? O której przyjeżdża pociąg?
When does the train leave? O której odjeżdża pociąg?
What time do we get to ...? O której będziemy w ...?
How much is a ticket? Ile kosztuje bilet?
How much is the full-fare ticket? Ile kosztuje bilet normalny?
How much is the discount-fare ticket? Ile kosztuje bilet ulgowy?
Do you do student discounts? Czy są jakieś zniżki dla studentów?
Are there any discounts for children? Czy są jakieś zniżki dla dzieci?
Do I pay for the luggage? Czy płaci się za bagaż?
Are there seat reservations? Czy w pociągu jest rezerwacja miejsc?
Can I reserve a seat? Czy mogę zarezerwować miejsce?
I want to make a seat reservation. Chciałbym zarezerwować miejscówkę.
Can I have a window seat, please? Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?
I would like an aisle seat. Chciałbym miejsce przy przejściu.
When does the next train leave? Kiedy odjeżdża następny pociąg?
Next train leaves at 12:03. Następny pociąg odjeżdża o dwunastej trzy.
How long does it take from Cracow to Warsaw? Jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy?
How long does the ride take? Jak długo trwa podróż?
How far is it from Krakow to Warsaw in km? Ile jest kilometrów z Krakowa do Warszawy?
Is the train on time? Czy pociąg jedzie punktualnie?
Is the train delayed? Czy pociąg jest opóźniony?
The train is late. Pociąg się spóźnia.
The train is 15 minutes late. Pociąg jest opóźniony piętnaście minut.
Non-smoker, please. Proszę o przedział dla niepalących.
Is there a dining car? Czy w pociągu jest wagon restauracyjny?
Is there a sleeping car? Czy w pociągu jest wagon sypialny?

On the train - W pociągu

Is this the train to ...? Czy to jest pociąg do ...?
Where does this train go? Dokąd jedzie ten pociąg?
I'm looking for the guard. Szukam konduktora.
I'd like to buy a ticket. Chciałbym kupić bilet.
Can you show me where my seat is? Czy może mi pan wskazać moje miejsce?
How long does the train stop here? Ile trwa postój pociągu?
Where is the dining car? Gdzie jest wagon restauracyjny?
Is this seat taken? Czy to miejsce jest zajęte?
Is this seat free? Czy to miejsce jest wolne?
Do you mind if I sit here? Czy mogę tu usiąść?
Excuse me, this is my seat. Przepraszam, ale to jest moje miejsce.
Could we swap seats? Czy moglibyśmy się zamienić miejscami?
Where are we? Gdzie jesteśmy?
What station is this? Co to za stacja?
What's the next station? Jaka jest następna stacja?
We are getting of at the next station. Wysiadamy na następnej stacji.

I'm late - Spóźniłem się

I've missed my train. Spóźniłem się (spóźniłam się) na pociąg.
I have missed my connection. Spóźniłem się na moje połączenie.
Where is the taxi rank? Gdzie jest postój taksówek?
Take me to the hotel Korona, please. Proszę mnie zawieźć do hotelu Korona.

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • booking office - kasa biletowa
 • single ticket - bilet w jedną stronę
 • return ticket - bilet w obie strony
 • day return ticket - bilet powrotny tego samego dnia
 • stopping train - pociąg osobowy
 • fast train - pociąg pośpieszny
 • seat reservation - rezerwacja miejsca / miejscówka
 • departure - odjazd
 • arrival - przyjazd
 • delay - opóźnienie
 • change - przesiadka
 • timetable - rozkład jazdy
 • passenger - pasażer
 • guard - konduktor
 • left luggage office - przechowalnia bagażu
 • taxi rank - postój taksówek
 • sleeping car - wagon sypialny
 • This train terminates here. - Pociąg kończy bieg.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj