Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Making Appointments Umawianie spotkań Looking for a job Szukanie pracy At school W szkole

Job offer - Oferta pracy

I'm looking for a job. Szukam pracy.
I'm looking for a summer job. Szukam pracy na wakacje.
I've been jobless for three months. Od trzech miesięcy jestem bezrobotny.
I am calling about the job. Dzwonię w sprawie pracy.
I'm phoning in reply to advertisement. Dzwonię w sprawie ogłoszenia.
I'm replying to your advert ... Odpowiadam na państwa ogłoszenie ...
I found your advert on the Internet. Znalazłem państwa ogłoszenie w internecie.
Is the position still available? Czy oferta jest nadal aktualna?
Are you still accepting applicants? Czy nadal przyjmują państwo kandydatów?
When is the closing date? Kiedy upływa termin składania zgłoszeń?
Could I have more information regarding the position? Czy mogę dowiedzieć się czegoś więcej o tym stanowisku?
When can you come for an interview? Kiedy może pan (pani) przyjść na rozmowę kwalifikacyjną?
I'm invited for an interview. Jestem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Talking about yourself - Mówienie o sobie

What qualifications do you have? Jakie ma pan (pani) kwalifikacje?
I have graduated from the ... Ukończyłem ...
secondary school. szkołę średnią.
technical college. technikum.
vocational school. szkołę zawodową.
university. uniwersytet.
technical university. politechnikę.
I've got a Master's degree. Mam tytuł magistra.
I have finished a professional photography course. Ukończyłem profesjonalny kurs fotografii.
I have been awarded a Diploma in Electrical Engineering. Uzyskałem dyplom z inżynierii elektrycznej.
I worked as ... Pracowałem jako ...
I worked as a waiter for two years. Pracowałem jako kelner przez dwa lata.
I worked for this company for three years. Pracowałem dla tej firmy przez trzy lata.
I worked in this position for four years. Pracowałem na tym stanowisku przez cztery lata.
I am a licensed lawyer. Jestem licencjonowanym adwokatem.
I am a licensed nurse. Jestem licencjonowaną pielęgniarką.
I have a certificate. Mam uprawnienia.
I have experience in office work. Mam doświadczenie w pracy biurowej.
I have extensive experience in the field of ... Mam długoletnią praktykę w dziedzinie ...
I have a driving licence, category B. Mam prawo jazdy kategorii B.
I speak English fluently. Mówię płynnie po angielsku.
Here is my CV. Tu jest moje CV.
I could work full-time. Mógłbym pracować na cały etat.
I could work half-time. Mógłbym pracować na pół etatu.
I'm free afternoons and at weekends. Mam wolne popołudnia i weekendy.

Interview Questions - Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

job interview rozmowa kwalifikacyjna
What are your qualifications? Jakie ma pan kwalifikacje?
Do you have any experience? Ma pan jakieś doświadczenie?
In what activities do you specialize? W czym się pan specjalizuje?
Where have you previously worked? Gdzie pan poprzednio pracował?
What jobs have you performed? Jakie prace pan wykonywał?
What were your responsibilities in your last job? Jakie były pana obowiązki w poprzedniej pracy?
What are your salary requirements? Jakie są pana oczekiwania finansowe?
Tell me about yourself. Czy może mi pan (pani) opowiedzieć coś o sobie?
What do you think you are good at? W czym według pana jest pan dobry?
What is your greatest strength? Jaka jest pana największa zaleta?
What is your greatest weakness? Jaka jest pana największa wada?
What languages do you speak? Jakie zna pan języki?
What are your expectations? Jakie są pana oczekiwania?
What do you know about our company? Co pan wie o naszej firmie?
Why do you want this job? Czemu chce pan tę pracę?
Why do you want to work for us? Dlaczego chce pan dla nas pracować?
Why should we hire you? Dlaczego powinniśmy pana (panią) zatrudnić?
Do you have a residence permit? Czy ma pan (pani) pozwolenie na pobyt?
Do you have a working visa? Czy ma pan (pani) wizę pracowniczą?
When can you start? Kiedy może pan (pani) zacząć?

You can ask - Możesz zapytać

When could I start? Kiedy mógłbym zacząć?
What are the working conditions? Jakie są warunki pracy?
What exactly would the job involve? Na czym dokładnie polegałaby ta praca?
What starting salary can I expect? Jakiej płacy na początek mogę oczekiwać?
What's the (basic) salary? Ile wynosi (podstawowe) wynagrodzenie?
Are there any bonuses? Czy są jakieś premie?
Will my salary be paid directly into the bank? Czy moja pensja będzie przelewana na konto?
Do I have any insurance? Czy mam jakieś ubezpieczenie?
What are the working hours? Jakie są godziny pracy?
What hours am I expected to work? W jakich godzinach będę pracować?
How much do you pay an hour? Jaka jest stawka za godzinę?
How many hours a day? Ile godzin dziennie?
How much holiday do I have? Ile mam urlopu?
How much pay leave am I entitled to in a year? Ile mi przysługuje dni płatnego urlopu?
What is the length of notice? Jaki jest okres wymówienia?
Do you provide language courses? Czy zapewniają państwo naukę języka?
Do you provide transport to work? Czy zapewniają państwo transport do miejsca pracy?
Do I need a work permit? Czy potrzebuję pozwolenia na pracę?

CV - Życiorys

 • CV - życiorys / CV
 • to enclose a CV - załączyć życiorys
 • I enclose my CV. - W załączniku przesyłam moje CV.
 • personal data - dane osobowe
 • name and surname - imię i nazwisko
 • date of birth - data urodzenia
 • place of birth - miejsce urodzenia
 • address - adres
 • phone number - numer telefonu
 • e-mail address - adres e-mail
 • marital status - stan cywilny
 • single - kawaler
 • married (man) - żonaty
 • married (woman) - zamężna
 • divorced - rozwiedziony
 • education - wykształcenie
 • work experience - doświadczenie zawodowe
 • qualifications - kwalifikacje
 • language skills - znajomość języków obcych
 • computer skills - znajomość obsługi komputera
 • driving licence - prawo jazdy
 • interests - zainteresowania
 • skills - umiejętności
 • possible starting date - możliwy termin rozpoczęcia pracy

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • employment office - urząd pracy
 • to register with employment office - zarejestrować się w urzędzie pracy
 • job centre - biuro pośrednictwa pracy
 • employment agency - agencja pracy
 • job advertisement - ogłoszenie o pracę
 • job application - podanie o pracę
 • to fill out an application form - wypełnić formularz podania o pracę
 • to apply for a job - złożyć podanie o pracę
 • documents - dokumenty
 • position - stanowisko
 • previous employer - poprzedni pracodawca
 • references - referencje
 • covering letter - list motywacyjny
 • work permit - pozwolenie na pracę
 • recruitment - rekrutacja
 • to get a job - dostać pracę
 • to accept a job - przyjąć pracę
 • work contract - umowa o pracę
 • employment conditions - warunki pracy
 • working hours - godziny pracy
 • salary - wynagrodzenie
 • starting salary - początkowa pensja
 • basic salary - pensja podstawowa
 • hourly rate - stawka za godzinę
 • raise - podwyżka
 • to get a rise - dostać podwyżkę
 • probationary period - okres próbny
 • I'm on a three-month trial. - Jestem na trzymiesięcznym okresie próbnym.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj