Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Do you speak ...? Czy mówisz po ...? Opinions Opinie Commands Polecenia

Essential vocabulary - Niezbędne słownictwo

I like ... Lubię ...
I don't like ... Nie lubię ...
I hate ... Nienawidzę ...
I can't stand ... Nie znoszę ...
I prefer ... Wolę ...

I think that it's ... - Myślę, że to jest ...

 • It's ... - To jest ...
 • good. - dobre.
 • not good. - niedobre.
 • great. - świetne.
 • wonderful. - wspaniałe.
 • unbelievable. - niesamowite.
 • interesting. - interesujące.
 • amusing. - zabawne.
 • funny. - śmieszne.
 • boring. - nudne.
 • trivial. - banalne.
 • stupid. - głupie.
 • naive. - naiwne.
 • strange. - dziwne.
 • terrible. - straszne.
 • complicated. - skomplikowane.
 • important. - ważne.
 • simple. - proste.
 • urgent. - pilne.
 • delicious. - pyszne.

What do you think about it? - Co o tym myślisz?

What do you think? Co myślisz? / Co sądzisz?
What do you think about it? Co o tym myślisz?
What do you say to this? Co ty na to?
How do you feel about this? Co sądzisz na ten temat?
What's your view on this? Jakie masz zdanie na ten temat?
I think that ... Myślę, że ... / Sądzę, że ...
I consider that ... Uważam, że ...
I can imagine that ... Domyślam się, że ...
I imagine that ... Wyobrażam sobie, że ...
It seems to me that ... Wydaje mi się, że ...
I suppose that ... Przypuszczam, że ...
I believe that ... Wierzę, że ...
I doubt whether ... Wątpię, czy ...
I doubt that ... Wątpię, że ...
I expect that ... Oczekuję, że ...
I hope that ... Mam nadzieję, że ...
I'm afraid that ... Obawiam się, że ...
I don't think that ... Nie sądzę, że ...
I'm certain that ... Jestem pewny, że ...
I'm glad that ... Cieszę się, że ...
I'm surprised that ... Dziwię się, że ...
I don't understand why ... Nie rozumiem, dlaczego ...
I wonder whether ... Ciekaw (ciekawa) jestem, czy ...
I wonder how ... Ciekaw (ciekawa) jestem, jak ...
I know nothing about it. Nic o tym nie wiem.
It doesn't concern me. Nie obchodzi mnie to.
I can't see any difference. Nie widzę różnicy.
What's the difference? Co za różnica?
There's no comparison. Nie ma porównania.
It doesn't make sense. To nie ma sensu.

Yes or no? - Tak czy nie?

Yes, of course. Tak, oczywiście.
I think so. Chyba tak.
Yes, but ... Tak, ale ...
Maybe. Może.
Perhaps. Być może.
Possibly. Możliwe.
It's difficult to say. Trudno powiedzieć.
That's impossible. To niemożliwe.
Quite the opposite. Wręcz przeciwnie.
Probably not. Chyba nie.
Of course not. Oczywiście, że nie.
Surely not. Na pewno nie.
Not at all. Wcale nie.
Nothing of the sort. Nic podobnego.
Nothing doing. Nie ma mowy.
It depends. To zależy.
Not always. Nie zawsze.

Do you agree with me? - Zgadzasz się ze mną?

I agree entirely. Całkowicie się zgadzam.
Yes, I agree. Tak, zgadzam się.
I agree with you. Zgadzam się z tobą.
I agree to some extent but ... W pewnym stopniu się zgadzam, ale ...
I'm afraid I can't agree with you. Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić.
I can't agree with you. Nie mogę się z tobą zgodzić.
I can't agree with that. Nie mogę się z tym zgodzić.
I don't agree with you. Nie zgadzam się tobą.
I don't agree at all. Zupełnie się nie zgadzam.
I see your point, but ... Rozumiem, co masz na myśli, ale ...
I know what you mean, but ... Wiem o co ci chodzi, ale ...
I think so too. Też tak myślę.
I think otherwise. Ja myślę inaczej.
I see it differently. Ja to widzę inaczej.
That's your opinion. To jest twoje zdanie.
You must be mad. Chyba oszalałeś (oszalałaś).
You must be crazy. Chyba zwariowałeś (zwariowałaś).
You must be joking. Chyba żartujesz.
You're right. Masz rację.
You're wrong. Mylisz się.

During discussion - Podczas dyskusji

May I say something? Czy mogę coś powiedzieć?
Excuse me for interrupting, but ... Przepraszam, że przerywam, ale ...
In my opinion ... Moim zdaniem ...
First of all ... Po pierwsze ...
Secondly ... Po drugie ...
On the one hand ... but on the other hand ... Z jednej strony ... ale z drugiej strony ...
When it comes to ... Jeśli chodzi o ...
I have a question. Mam pytanie.
I have an idea. Mam pomysł.
I'd like to say that ... Chcę powiedzieć, że ...
I'd like to point out that ... Chciałbym zwrócić uwagę, że ...
My point is that ... Chodzi mi o to, że ...
I assure you that ... Zapewniam cię, że ...
Frankly speaking ... Szczerze mówiąc ...
In a word ... Jednym słowem ...
If I understand correctly, ... Jeśli dobrze rozumiem, ...
I'm not sure I understood correctly, but ... Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale ...
I'm not sure I heard right, but ... Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale ...
Is it true that ...? Czy to prawda, że ...?
Are you sure? Jesteś pewien?
Really? Naprawdę?
The thing is that ... Rzecz w tym, że ...
Granted that ... Załóżmy, że ...
I insist that ... Nalegam by ...
I think we should ... Myślę, że powinniśmy ...
I think we shouldn't ... Myślę, że nie powinniśmy ...
We need to discuss this further. Musimy to dokładniej przedyskutować.
In conclusion ... Na zakończenie ...
So what? No i co z tego?
Never mind. Nieważne.
What do you mean? Co masz na myśli?
Once again? Jeszcze raz?
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj