Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Public transport Komunikacja publiczna Finding your way around the city Orientacja w mieście Sightseeing Zwiedzanie
Przeczytaj dokładnie tekst.

Let's go to the city centre - Chodźmy do centrum miasta

A Excuse me, can you help me? I want to go to the city centre.   Przepraszam, czy może mi pan pomóc? Chcę dojść do centrum miasta.
B It's quite far. You need to take the bus No. 3 and get off at the fifth stop called "Krakowska".   To dość daleko. Musi pani jechać autobusem numer 3 i wysiąść na piątym przystanku, który nazywa się "Krakowska".
A How far is the bus stop?   Jak daleko jest przystanek?
B Not far. It's over there.   Niedaleko - jest tam.
A Thank you.   Dziękuję.
B You're welcome.   Proszę.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Where's the Theatre? - Gdzie jest teatr?

A Excuse me, where is the Bagatela Theatre?   Przepraszam, gdzie jest Teatr Bagatela?
B You need to go straight ahead and turn right at the crossing.   Musi pan iść prosto i na skrzyżowaniu skręcić w prawo.
A Is it far from here?   Czy to daleko?
B Two tram stops.   Dwa przystanki tramwajem.
Przeczytaj dokładnie tekst.

I'd like to go to the Museum - Chciałbym dojść do muzeum

A Excuse me, where is the Botanical Museum?   Przepraszam, gdzie jest Muzeum Botaniczne?
B It's not far from here. You need to turn back and then turn right at the first traffic lights. You will see the Museum on your left.   To niedaleko. Proszę zawrócić i na pierwszych światłach skręcić w prawo. Po lewej stronie drogi zobaczy pan budynek Muzeum.

Asking directions - Pytanie o drogę

Can you help me? (to a man) Czy może mi pan pomóc?
Can you help me? (to a woman) Czy może mi pani pomóc?
Can you show me the way to ...? Czy może mi pan wskazać drogę do ...?
Where is it? Gdzie to jest?
I need to get to ... Muszę się dostać do ...
How do I get there? Jak się tam dostanę?
I've got lost. Zgubiłem się (Zgubiłam się).
I'm looking for ... Szukam ...
... the hotel. ... hotelu.
... the bank. ... banku.
... the post office. ... poczty.
... the hospital. ... szpitala.
... the school. ... szkoły.
Excuse me, where is ... here? Przepraszam, gdzie jest ...?
... the post office? ... poczta?
... the bank? ... bank?
... the pharmacy? ... apteka?
... the cinema? ... kino?
... the theatre? ... teatr?
... the opera? ... opera?
... the museum? ... muzeum?
... the market? ... rynek?
... the station? ... dworzec?
... the hospital? ... szpital?
... the swimming pool? ... basen?
... the beach? ... plaża?
How to get to ...? Jak dojść ...?
... the hotel? ... do hotelu?
... the centre? ... do centrum?
... the bank? ... do banku?
... the pharmacy? ... do apteki?
... the cinema? ... do kina?
... the theatre? ... do teatru?
... the opera? ... do opery?
... the museum? ... do muzeum?
... the restaurant? ... do restauracji?
... the café? ... do kawiarni?
... the hospital? ... do szpitala?
... the church? ... do kościoła?
... the embassy? ... do ambasady?
... the market? ... na rynek?
... the post-office? ... na pocztę?
... the swimming pool? ... na basen?
... the university? ... na uniwersytet?
... the beach? ... na plażę?
I'm sorry, I don't know. Niestety nie wiem.
Sorry, I'm not from around here. Przykro mi, nie jestem stąd.
It should be somewhere here. To powinno być gdzieś tutaj.

Giving directions - Pokazywanie drogi

Go ... (by transport) Niech pan (pani) jedzie ... / Proszę jechać ...
Go ... (on foot) Niech pan (pani) idzie ... / Proszę iść ...
This way. Tędy.
That way. Tamtędy.
Go this way. Proszę iść tędy. / Proszę iść w tę stronę.
Go that way. Proszę iść tamtędy. / Proszę iść w tamtą stronę.
Go straight ahead. Proszę iść prosto.
Turn right. Proszę skręcić w prawo.
Turn left. Proszę skręcić w lewo.
Turn left at the lights. Na światłach proszę skręcić w lewo.
Turn left at the first crossing. Na pierwszym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo.
Turn right at the second traffic lights. Na drugim skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo.
Turn back. Proszę zawrócić.
Take this road. Proszę jechać tą drogą.
Go along this street. Proszę iść wzdłuż tej ulicy.
Go along the pavement. Proszę iść tym chodnikiem.
Go along the path. Proszę iść tą ścieżką.
In what direction? W jakim kierunku?
You're going the wrong direction. Idzie pan w złym kierunku.
in the opposite direction w przeciwnym kierunku
Is it near? Czy to jest blisko?
Is it far from here? Czy to jest daleko stąd?
It's quite close. To jest dość blisko.
It's quite a long way. To jest dość daleko.
It's not far. To niedaleko stąd.
How far from here is it? Jak daleko to jest stąd?
A few minutes on foot. Parę minut pieszo.
A few minutes by car. Parę minut samochodem.
You need to take a bus. Trzeba jechać autobusem.
You need to take a tram No. 4. Trzeba jechać tramwajem numer cztery.
You need to take the underground. Trzeba jechać metrem.
How far is it? Jak daleko to jest?
How far is it to ...? Jak daleko jest do ...?
Can I go there on foot? Czy dojdę tam pieszo?
How long does it take on foot? Ile czasu to zajmie na piechotę?
Can we get there by car? Czy można tam dojechać samochodem?
It'll be ... To będzie ...
at the end of the street. na końcu tej ulicy.
on your left. po lewej.
on your right. po prawej.
on the right side of the road. po prawej stronie drogi.
on the corner. na rogu.
next to ... obok ...
straight ahead of you. przed panem (panią).
Is there any other way to get there? Czy można się tam dostać jakąś inną drogą?

Do you have a map? - Masz mapę?

Can you show it to me on the map? Czy może mi pan pokazać to na mapie?
Can you show me on the map where we are? Czy może mi pan pokazać na mapie gdzie jesteśmy?
We're here. Jesteśmy tutaj.
Go this way. Musi pan iść tędy.
here tu / tutaj
there tam
on the right po prawej (stronie)
on the left po lewej (stronie)
in front of przed
after za
behind za
opposite naprzeciwko
near blisko / niedaleko
far daleko
What is the name of this street? Jak się nazywa ta ulica?
Could you repeat, please? Czy mógłby pan powtórzyć?

Places - Miejsca

 • street - ulica
 • junction - skrzyżowanie
 • traffic lights - światła / sygnalizacja świetlna
 • roundabout - rondo
 • bus stop - przystanek autobusowy
 • tram stop - przystanek tramwajowy
 • pedestrian crossing - przejście dla pieszych
 • underground station - stacja metra
 • railway tracks - tory kolejowe

Cardinal directions - Kierunki świata

 • north - północ
 • in the north - na północy
 • south - południe
 • in the south - na południu
 • east - wschód
 • in the east - na wschodzie
 • west - zachód
 • in the west - na zachodzie
 • north-east - północny-wschód
 • south-east - południowy-wschód
 • south-west - południowy-zachód
 • north-west - północny-zachód
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj