Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Booking a Doctor's Appointment Rezerwacja wizyty u lekarza At the doctor's U lekarza Doctors Lekarze
Przeczytaj dokładnie tekst.

Get well soon! - Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

doctor Good morning. Please have a seat here. What's the problem?   Dzień dobry. Proszę usiąść. Co pani dolega?
Juliet Well, I'm not feeling well. I have a sore throat and I feel pain in my chest when I cough.   Źle się czuję. Boli mnie gardło, a jak kaszlę, to czuję ból w klatce piersiowej.
doctor Do you have a runny nose?   Czy ma pani katar?
Juliet Yes. I have a runny nose, too.   Tak, mam też katar.
doctor Let me take your temperature. You have a fever. Please take off your shirt. Now breathe deeply.   Zmierzę pani temperaturę. Ma pani gorączkę. Proszę zdjąć koszulę. Teraz proszę głęboko oddychać.
Juliet What's wrong with me?   Co mi dolega?
doctor It seems that you have the flu. I will prescribe you some medicine. Take two pills twice a day. And you must stay in bed for three days.   Wygląda na to, że ma pani grypę. Przepiszę pani lekarstwo. Proszę brać dwie tabletki dwa razy dziennie. Musi pani też zostać w łóżku przez trzy dni.
Juliet Thank you, doctor! Goodbye!   Dziękuję, pani doktor. Do widzenia!
doctor Goodbye! Get well soon!   Do widzenia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

What's the trouble? - Co Ci dolega?

What's the matter? Co panu (pani) dolega?
I have a headache. Boli mnie głowa.
I have a runny nose. Mam katar.
I have a sore throat. Boli mnie gardło.
I have a fever. Mam gorączkę.
I've got a cough. Kaszlę.
I have a bad cough. Mam silny kaszel.
I've got a cold. Jestem przeziębiony.
I don't feel well. Nie czuję się dobrze.
I feel sick to the stomach. Niedobrze mi.
I have diarrhoea. Mam biegunkę.
I have constipation. Mam zaparcie.
I have indigestion. Mam niestrawność.
I've eaten something bad. Coś mi zaszkodziło.
I vomited. Wymiotowałem.
I have heartburn. Mam zgagę.
I feel dizzy. Kręci mi się w głowie.
I have a stomach ache. Boli mnie brzuch.
I've got a backache. Bolą mnie plecy.
I have a pain in my chest. Mam bóle w klatce piersiowej.
I have difficulty breathing. Ciężko mi się oddycha.
I have a temperature. Mam temperaturę.
Do you have a fever? Czy ma pan gorączkę?
Where does it hurt? Gdzie pana boli?
It hurts here. Boli mnie tutaj.
I am in pain. Boli mnie.
I have a toothache. Boli mnie ząb.
My ear is hurting. Boli mnie ucho.
My eyes are smarting. Pieką mnie oczy.
It itches terribly. Strasznie mnie swędzi.
I've got a rash. Dostałem wysypki.
I scalded my hand. Oparzyłem się w rękę.
I sprained my ankle. Skręciłem kostkę.
I can't walk. Nie mogę chodzić.
I've cut my finger. Skaleczyłem się w palec.

Medical examination - Badanie lekarskie

I'll examine you. Zbadam pana (panią).
I'll take your temperature. Zmierzę panu (pani) temperaturę.
I'll take your pulse. Zmierzę panu (pani) puls.
I'll take your blood pressure. Zmierzę panu (pani) ciśnienie.
Lie down, please. Proszę się położyć.
Open your mouth, please. Proszę otworzyć usta.
Breathe deeply, please. Proszę głęboko oddychać.
breathe in wdech
breathe out wydech
Does it hurt when I do that? Czy boli jak tak robię?
Roll up your sleeve, please. Proszę podwinąć rękaw.
Please undress to the waist. Proszę rozebrać się do pasa.
Take your clothes off please. Proszę się rozebrać.
Put your clothes on please. Proszę się ubrać.
Are you taking any medicine? Bierze pan jakieś lekarstwa?

What's next? - Co dalej?

I'll write you out a prescription. Wypiszę panu receptę.
I'll prescribe you an antibiotic. Przepiszę panu antybiotyk.
Here's your prescription. Tu jest recepta.
How often should I take the medicine? Jak często mam brać to lekarstwo?
One time a day. Raz dziennie.
Two times a day. Dwa razy dziennie.
Three times a day. Trzy razy dziennie.
Morning and evening. Rano i wieczorem.
Before eating./ Before a meal. Przed jedzeniem. / Przed posiłkiem.
During meals. W trakcie jedzenia. / W trakcie posiłku.
After eating./ After a meal. Po jedzeniu. / Po posiłku.
On an empty stomach. Na czczo.
Take the medicine two times a day for 10 days. Proszę brać ten lek dwa razy dziennie przez 10 dni.
to take a painkiller wziąć tabletkę przeciwbólową
to get an antibiotic wziąć antybiotyk
I will write a fit note for you. Wypiszę panu zwolnienie.
Stay in bed for 3 days. Proszę zostać w łóżku przez trzy dni.
I will refer you to a Dam panu skierowanie do
ophthalmologist. okulisty.
cardiologist. kardiologa.
neurologist. neurologa.
I will refer you to a hospital. Dam panu skierowanie do szpitala.
We have to take an X-ray. Musimy zrobić rentgen.
You have to have a blood test. Musi pan zrobić badania krwi.
You'll get an injection. Dostanie pan zastrzyk.
Put a plaster on it. Proszę przykleić na to plaster.
Put a bandage on it. Proszę owinąć to bandażem.
Put some ointment on it. Proszę smarować to maścią.
to put some ointment on smarować maścią
It's a deep cut. You'll need stitches. To głęboka rana. Trzeba ją zszyć.

Your possible questions - Twoje możliwe pytania

Is it serious? Czy to coś poważnego?
Is it contagious? Czy to jest zaraźliwe?
How long should I take the medicine? Jak długo mam zażywać to lekarstwo?
What exams will I need? Jakie badania będę musiał zrobić?
Where do I go for the exam? Gdzie mam się zgłosić na badanie?
When will I know the results of the tests? Kiedy poznam wyniki badań?
How much will it cost? Ile to będzie kosztować?
How long do I have to stay in hospital? Jak długo muszę zostać w szpitalu?
When will you discharge me? Kiedy zostanę wypisany?
How often do I need check ups? Jak często muszę chodzić do kontroli?

Doctor's actions - Czynności lekarza

 • to examine - badać
 • to examine a patient - badać pacjenta
 • to take a temperature - zmierzyć temperaturę
 • to take a pulse - zmierzyć puls
 • to take a blood pressure - zmierzyć ciśnienie
 • to listen to somebody's chest - osłuchać
 • to make diagnosis - postawić diagnozę
 • to write out a prescription - wypisać receptę
 • to prescribe medicines - przepisać lekarstwa
 • to give an injection - zrobić zastrzyk
 • to vaccinate someone against a disease - zaszczepić przeciw chorobie
 • to dress a wound - opatrywać ranę
 • to put a bandage on - założyć bandaż
 • to bandage - bandażować
 • to put a hand in plaster - założyć gips na rękę
 • to operate on someone - operować kogoś

Examination - Badanie

 • to X-ray someone's leg - zrobić rentgen nogi
 • to take a blood sample - pobrać krew do badania
 • to do blood test - robić badanie krwi
 • to do urine test - robić badanie moczu
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj