Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Dialogues at a Restaurant Dialogi w restauracji At a Restaurant W restauracji We have guests! Mamy gości!

At a restaurant - W restauracji

We're looking for a good and cheap restaurant. Szukamy dobrej i taniej restauracji.
Do you have a free table? Czy mają państwo wolny stolik?
I'd like a table for two (three, four, five), please. Proszę stolik dla dwóch (trzech, czterech, pięciu) osób.
Smoking or non-smoking? Dla palących czy niepalących?
Can we sit here? Czy możemy usiąść tutaj?
Can we sit with you? Czy możemy się przysiąść?

Free or taken? - Wolny czy zajęty?

Is this table taken? Czy ten stolik jest zajęty?
No, it's free. Nie, jest wolny.
Yes, it's taken. Tak, jest zajęty.
Shall we wait or go elsewhere? Czekamy, czy idziemy gdzie indziej?

The menu - Karta dań

 • Could I have the menu, please? - Mogę prosić o menu?
 • starter - przystawka
 • soups - zupy
 • main course - danie główne / drugie danie
 • cold food - dania na zimno
 • hot meals - dania na ciepło
 • vegetarian meals - dania wegetariańskie
 • dinner sets - zestawy obiadowe
 • side dishes - dodatki
 • desserts - desery
 • beverages - napoje
 • alcoholic drinks - napoje alkoholowe
 • non-alcoholic drinks - napoje bezalkoholowe
 • salads - sałatki
 • drink list - karta napojów

Serving - Porcja

 • half portion - pół porcji
 • double portion - podwójna porcja
 • children's portion - porcja dla dziecka

You can hear - Możesz usłyszeć

It is full. Mamy komplet.
Can I take your order? Czy mogę przyjąć zamówienie?
I haven't chosen yet. Jeszcze nie wybrałem.
We've ordered already. Już zamówiliśmy.
We'd like to order. Chcielibyśmy złożyć zamówienie.
What for you? Co dla pana (pani)?
What can I get for you? Co podać?
Anything to drink? Coś do picia?
Would you like anything for dessert? Czy podać coś na deser?
Enjoy your meal! Smacznego!
Cheers! Na zdrowie!
Bottoms up! Do dna!

Let's drink something - Napijmy się czegoś

I would like something to drink. Proszę coś do picia.
A glass of water, please. Proszę szklankę wody.
May I have more water, please? Mogę prosić więcej wody?
sparkling water woda gazowana
still water woda niegazowana
Orange juice, please. Proszę sok pomarańczowy.
I'd like a tea with lemon. Proszę herbatę z cytryną.
I'd like a coffee. Proszę kawę.
A coffee with milk, please. Proszę kawę z mlekiem.
With sugar. Z cukrem.
Without sugar. Bez cukru.
I'd like a beer, please. Proszę piwo.
One more beer, please. Proszę jeszcze jedno piwo.
Put it on the tab. Proszę to dopisać do mojego rachunku.
How much is a beer here? Ile tutaj kosztuje piwo?
A bottle of wine, please. Proszę butelkę wina.
One more bottle of wine please. Jeszcze jedną butelkę wina proszę.
I'd like a red wine, please. Proszę czerwone wino.

Let's eat something - Zjedzmy coś

Pass the ... please. Proszę podać ...
What would you recommend? Co by nam pan polecił?
Do you have any specialities? Jaka jest specjalność zakładu?
I will have ... as a starter. Na przystawkę poproszę ...
I'll have only soup. Wezmę tylko zupę.
No soup for me. Dla mnie bez zupy.
I'll have just a salad. Wezmę tylko sałatkę.
I'd like a vegetarian meal. Wezmę coś wegetariańskiego.
Do you have vegetarian meals? Czy mają państwo dania wegetariańskie?
May I have more bread, please? Czy mogę prosić więcej chleba?
Have you got any butter? Czy jest masło?
Yes, certainly. Tak, oczywiście.
Sorry, we don't have any. Niestety nie ma.
Can you bring us salt? Czy możemy prosić o sól?
Can you bring us ketchup? Czy możemy prosić o keczup?
Would you like anything for dessert? Czy podać coś na deser?
Yes, ice-cream, please. Tak, proszę lody.
Piece of cake, please. Proszę kawałek ciasta.
Anything else? Czy życzy pan sobie coś jeszcze?
No, I'm fine. Nie, dziękuję.
I've had enough. Mnie już wystarczy.
Can I have more, please? Mogę prosić o dokładkę?
We didn't order this. Tego nie zamawialiśmy.
You can take it away. To już można zabrać.
That's all. To wszystko.
The bill please. Proszę rachunek.

How do you like it? - Jak Ci smakuje?

How do you like it? Jak panu (pani) smakuje?
It's delicious! Pyszne!
It's a little ... To jest trochę ...
too sweet. za słodkie.
too sour. za kwaśne.
too salty. za słone.
too spicy. za ostre.
too cold. za zimne.
too hot. za gorące.
It's undercooked. To jest niedogotowane.
It's overcooked. To jest rozgotowane.
It's too salty. To jest przesolone.
It's probably not fresh. To jest chyba nieświeże.

Can I have an ashtray? - Mogę prosić o popielniczkę?

Can I have an ashtray? Mogę prosić o popielniczkę?
Yes, of course, coming up. Tak, oczywiście, już podaję.
Smoking is not allowed here. Tutaj nie wolno palić.

Toilet and cloakroom - Toaleta i szatnia

Where is the toilet? Gdzie jest toaleta?
I have to go to the bathroom. Muszę iść do toalety.
Where's the cloakroom? Gdzie jest szatnia?
The cloakroom is free of charge. Szatnia jest bezpłatna.
The cloakroom is obligatory. Szatnia jest obowiązkowa.

Paying - Płacenie

We'd like to pay. Chcielibyśmy zapłacić.
The bill, please. Poproszę o rachunek.
How much is it? Ile płacę?
Together or separate checks? Razem czy osobno?
We will pay separately. Płacimy osobno.
We will pay all together. Płacimy razem.
I'm buying! Ja stawiam!
Is the tip included? Czy napiwek jest wliczony?
tip napiwek
Can I pay by credit card? Czy można płacić kartą?
Keep the change. Reszty nie trzeba.
We have paid already. Już zapłaciliśmy.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj