Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Buildings Budynki At the bank W banku Exchange office Kantor

I have to go to the bank - Muszę iść do banku

Where is the bank? Gdzie jest bank?
When does the bank open? O której otwierają bank?
What time does the bank close? O której zamykają bank?
Where's the nearest ATM? Gdzie jest najbliższy bankomat?

At the bank - W banku

I'd like to ... Chciałbym ...
open a bank account. otworzyć konto.
check the account statement. sprawdzić stan konta.
pay into an account. wpłacić pieniądze na konto.
make a withdrawal from my account. wybrać pieniądze z konta.
make a transfer. zrobić przelew.
block the card. zablokować kartę.
close the account. zlikwidować konto.
cash the cheque. zrealizować czek.
I'd like to open an account with your bank. Chciałbym założyć rachunek w państwa banku.
What documents do I need? Jakich potrzebuję dokumentów?
I'd like to close my account with your bank. Chciałbym zamknąć rachunek w państwa banku.
What's the percentage rate? Jakie jest oprocentowanie?
What is the commission? Jaka jest prowizja?
What is your fee? Jaką pobieracie opłatę?
What's my account balance? Jakie mam saldo na rachunku?
I went overdrawn. Jestem na debecie.
I'd like to pay by credit transfer. Chciałbym zapłacić przelewem.
How long will the transfer take? Ile czasu może iść przelew?
Which teller window should I use? Do którego okienka mam podejść?
What is the maximum withdrawal amount? Jaka jest maksymalna kwota, którą można podjąć?

ATM - Bankomat

Where is the nearest cash dispenser? Gdzie jest najbliższy bankomat?
I need to withdraw some money. Muszę wybrać trochę pieniędzy.
Insert the card, please. Proszę włożyć kartę.
Enter your PIN. Proszę podać PIN.
Press OK to confirm. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
Please wait. Proszę czekać.
Remove card. Proszę wyjąć kartę.
Access denied. Odmowa dostępu.
Operation can not be completed. Operacja nie może zostać zrealizowana.
The ATM does not accept my bank card. Bankomat nie akceptuje mojej karty.
The cash machine swallowed my card. Bankomat połknął mi kartę.

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • money - pieniądze
 • note - banknot
 • coin - moneta
 • change - reszta
 • zloty (Polish currency) - złoty
 • 1 zloty - jeden złoty
 • 2 zlotys - dwa złote
 • 3 zlotys - trzy złote
 • 4 zlotys - cztery złote
 • 5 zlotys - pięć złotych
 • ATM - bankomat
 • bank - bank
 • bank account - konto bankowe
 • transfer - przelew (bankowy)
 • to pay in - wpłacić
 • to withdraw - wypłacić
 • deposit - wpłata
 • withdrawal - wypłata z konta
 • account balance - stan konta / saldo na rachunku
 • account statement - wyciąg z konta
 • bill - pokwitowanie
 • standing order - zlecenie stałe
 • credit - kredyt
 • loan - pożyczka
 • interest rate - stopa procentowa
 • commission - prowizja
 • interest - odsetki
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj