Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Purchasing and paying Kupowanie i płacenie Making payment Płacenie Returns and complaints Zwroty i reklamacje
Przeczytaj dokładnie tekst.

At the Checkout - W kasie

shop assistant Good morning, do you have a loyalty card?   Dzień dobry, ma pani kartę stałego klienta?
client Yes I do.   Tak.
shop assistant Thank you. That's 35 euros.   Dziękuję. Razem 35 euro.
client Here you are.   Proszę.
shop assistant Thank you. Here is your change and your receipt.   Dziękuję. Oto pani reszta i rachunek.
client Thank you. Bye.   Dziękuję. Do widzenia.

I'd like to pay - Chciałbym zapłacić

Where's the cash desk? Gdzie jest kasa?
How do you want to pay? Jak chce pan (pani) zapłacić?
I'd like to pay cash. Chciałbym zapłacić gotówką.
I'd like to pay by credit card. Chcę zapłacić kartą kredytową.
I'll pay by credit card. Zapłacę kartą kredytową.
Do you take credit cards? Czy można płacić kartą?
I haven't go enough money. Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.
I have no change. Nie mam drobnych.
I need some change. Potrzebuję drobnych.
Can you break a twenty dollar bill? Czy może mi pan rozmienić dwadzieścia dolarów?
Could I have a receipt, please? Czy mogę prosić o rachunek?
Keep the change, please. Proszę zatrzymać resztę.
Would you like a bag for that? Chce pan (pani) na to siatkę?

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

  • to pay in cash - płacić gotówką
  • cash - gotówka
  • to pay by credit card - płacić kartą
  • credit card - karta kredytowa
  • to pay by cheque - płacić czekiem
  • cheque - czek
  • to give the change - wydać resztę
  • change - reszta
  • to change - rozmienić
  • Do you have change for a ten zloty note? - Masz rozmienić 10 złotych?
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj