Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

At the Airport 1 Na lotnisku 1 At the Airport 2 Na lotnisku 2 Passport control Kontrola paszportowa

Useful vocabulary - Przydatne słownictwo

 • airport - lotnisko
 • flight - lot
 • flight schedule - rozkład lotów
 • arrivals - przyloty
 • to arrive - przylecieć
 • departures - odloty
 • to depart - odlecieć
 • departure lounge - hala odlotów
 • to take off - startować
 • runway - pas startowy
 • to land - lądować
 • emergency landing - lądowanie awaryjne
 • destination - cel podróży
 • passenger - pasażer
 • The passengers on destination of ... - Pasażerowie podróżujący do ...
 • stewardess - stewardesa
 • pilot - pilot
 • to book a flight - zarezerwować lot
 • check-in - odprawa
 • to check in - zgłosić się do odprawy
 • check-in desk - miejsce odprawy
 • baggage check-in - odprawa bagażu
 • air ticket - bilet lotniczy
 • boarding card - karta pokładowa
 • passport - paszport
 • visa - wiza
 • suitcase - walizka
 • weigh the luggage - zważyć bagaż
 • hand luggage - bagaż podręczny
 • luggage tag - przywieszka na bagaż
 • baggage claim - wydawanie bagażu
 • to go through ... - przechodzić przez ...
 • metal detector - wykrywacz metali
 • to empty pockets - opróżnić kieszenie
 • to take off - zdjąć
 • to proceed - przejść dalej
 • customs officer - celnik
 • gate - bramka
 • to board the plane - wejść na pokład samolotu
 • What time does boarding begin? - O której zaczyna się wchodzenie na pokład?
 • Flight number 112 is now boarding. - Rozpoczyna się wchodzenie na pokład lotu numer 112.
 • window seat - miejsce przy oknie
 • aisle seat - miejsce przy przejściu
 • seat belt - pas bezpieczeństwa
 • first class - pierwsza klasa
 • second class - druga klasa
 • Have a good trip! - Przyjemnej podróży!
 • Enjoy your flight! - Miłego lotu!
 • baggage reclaim - miejsce odbioru bagażu
 • conveyor belt - taśmociąg bagażowy
 • duty-free shops - sklepy wolnocłowe
 • duty-free zone - strefa wolnocłowa

Flight is delayed or on-time? - Lot jest opóźniony czy o czasie?

The flight is on time. Lot jest o czasie.
Your flight is expected to take off on time. Pana samolot odleci o czasie.
on schedule zgodnie z rozkładem
The flight is delayed. Lot jest opóźniony.
Your flight is delayed one hour. Pana lot jest opóźniony o godzinę.
delay opóźnienie
expected delay spodziewane opóźnienie
The plane is cancelled. Lot jest odwołany.
Flight 87B to Warsaw has been cancelled. Lot 87B do Warszawy został odwołany.
Your flight has been cancelled. Pana lot został odwołany.
cancelled odwołany
due to bad weather z powodu złej pogody

Where is ...? - Gdzie jest ...?

How do I get to the airport? Jak mogę dostać się na lotnisko?
Where do I check in? Gdzie mam się zgłosić do odprawy?
Where are the arrivals? Gdzie są przyloty?
Where are the departures? Gdzie są odloty?
Where are the international departures? Gdzie są odloty międzynarodowe?
Where is information? Gdzie jest informacja?
Where is Gate 12? Gdzie jest bramka numer dwanaście?
Where can I reclaim my luggage? Gdzie mogę odebrać bagaż?
Where is the baggage claim area? Gdzie jest odbiór bagażu?

Booking a ticket - Rezerwacja biletu lotniczego

I'd like to book a plane ticket to ... Chciałbym zarezerwować bilet lotniczy do ...
How much is a first class ticket? Ile kosztuje bilet w pierwszej klasie?
How much is an economy class ticket? Ile kosztuje bilet w klasie ekonomicznej?
I'd like to buy a ticket to Cracow. Chciałbym kupić bilet do Krakowa.
One way or round trip? W jedną czy w dwie strony?
Would you like an aisle or a window seat? Chciałby pan miejsce przy przejściu czy przy oknie?
Is it a direct flight? Czy to jest lot bezpośredni?
What time does my plane take off? O której odlatuje mój samolot?
Please be at the gate thirty minutes before your scheduled flight. Proszę być przy bramce trzydzieści minut przed planowanym czasem odlotu.
Here is your boarding pass. To jest pana karta pokładowa.
Tickets for that flight are sold out. Bilety na ten lot zostały wyprzedane.
When in the next plane? Kiedy odlatuje następny samolot?
May I cancel the reservation? Czy mogę anulować rezerwację?
May I cancel the ticket? Czy mogę anulować bilet lotniczy?
How much is the cancellation fee? Jaka jest opłata za anulowanie rezerwacji?

Check-in - Odprawa

Where are you flying to? Dokąd pan leci?
Can I see your boarding card? Czy mogę zobaczyć pana kartę pokładową?
I've lost my boarding card. Zgubiłem kartę pokładową.
Can I see your passport, please? Czy mogę zobaczyć pana paszport?
I'm afraid your passport has expired. Obawiam się, że pana paszport jest nieważny.
Do you have a second piece of identification? Czy ma pan jakiś inny dokument tożsamości?
How many bags are you checking in? Ile sztuk bagażu pan nadaje?
I'm afraid your luggage is overweight. Obawiam się, że pana bagaż za dużo waży.
How much is the excess baggage fee? Jaka jest opłata za nadbagaż?
There's an excess baggage charge of ... Opłata za nadbagaż wynosi ...
What's the baggage allowance per person? Jaka jest maksymalna waga bagażu na osobę?
Can I take this on board? Czy mogę zabrać to na pokład?
Please proceed to gate number 4. Proszę przejść do bramki numer 4.
Final boarding call for flight number 77. Ostatnie wezwanie dla pasażerów lotu numer 77.
I'm afraid you're too late to check-in. Obawiam się, że spóźnił się pan na odprawę.

On the plane - W samolocie

Welcome on board. Witamy na pokładzie.
Please take your seat. Proszę zająć miejsce.
What's your seat number? Jaki ma pan numer miejsca?
Can I see your boarding pass? Mogę zobaczyć pana kartę pokładową?
Fallow me, please. Proszę iść za mną.
Can I change my seat, please? Czy mogę zmienić swoje miejsce?
Would you like something to drink? Napije się pan czegoś?
I will be right back. Zaraz wracam.
Please turn off your mobile phone. Proszę wyłączyć telefon komórkowy.
What time do we land? O której godzinie lądujemy?
I can't fasten my seat belt. Nie mogę zapiąć pasa bezpieczeństwa.
My reading light isn't working. Nie działa mi lampka do czytania.
Can you help me recline my seat? Czy może mi pan (pani) pomóc odchylić oparcie?
Could you please put your seat back up? Czy może pan (pani) z powrotem wyprostować siedzenie?
I feel sick. Niedobrze mi.
Where is the sick bag? Gdzie jest torebka chorobowa?
May I smoke here? Czy można tu palić?

Lost luggage - Zgubiony bagaż

Where can I complain about lost luggage? Gdzie mogę zgłosić zgubienie bagażu?
I was on the flight No. ... from ... Byłem pasażerem lotu nr ... z ...
Only one piece of my luggage arrived. Dotarła do mnie tylko jedna sztuka bagażu.
I had two pieces of luggage. Miałem dwie sztuki bagażu.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj