Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Talking about work Mówienie o pracy Job vocabulary Słownictwo związane z pracą Making Appointments Umawianie spotkań

At work - W pracy

 • employer - pracodawca
 • employee - pracownik
 • co-worker - współpracownik
 • colleague - kolega z pracy
 • career - kariera
 • profession - zawód
 • employment - zatrudnienie
 • menial job - praca fizyczna
 • to work for ... - pracować dla ...
 • to work on something - pracować nad czymś
 • to work from home - pracować z domu
 • to work alone - pracować samodzielnie
 • to work in a group - pracować w grupie
 • teamwork - praca zespołowa
 • to be responsible for ... - być odpowiedzialnym za ...
 • to earn your living as a ... - zarabiać na życie jako ...
 • He earns his living as a writer. - On zarabia na życie jako pisarz.
 • overtime - nadgodziny
 • to work overtime - robić nadgodziny
 • overtime pay - wynagrodzenie za nadgodziny
 • day off - dzień wolny
 • to have a day off - mieć dzień wolny
 • to take a day off - wziąć dzień wolnego
 • holiday - urlop
 • to take a holiday - wziąć urlop
 • to be on leave - być na urlopie
 • working day - dzień roboczy
 • working hours - czas pracy
 • to go to work - chodzić do pracy
 • absence from work - nieobecność w pracy
 • sick leave - zwolnienie lekarskie
 • sick pay - wynagrodzenie za czas choroby / zasiłek chorobowy
 • wage - wynagrodzenie / płaca
 • hourly wage - stawka godzinowa
 • monthly salary - miesięczna pensja
 • salary package - warunki płacowe
 • pay rise - podwyżka wynagrodzenia
 • well-paid job - dobrze płatna praca
 • company car - samochód służbowy
 • company mobile phone - służbowy telefon komórkowy

Be employed vs. be fired - Być zatrudnionym vs. być zwolnionym

 • to employ - zatrudnić
 • to be employed - być zatrudnionym
 • to dismiss - zwolnić z pracy
 • to fire somebody - wyrzucić kogoś z pracy
 • to lose your job - stracić pracę
 • to quit a job - rzucić pracę
 • notice - wypowiedzenie
 • notice period - okres wypowiedzenia
 • resign from a job - zrezygnować z pracy
 • to be on benefit - być na zasiłku
 • to retire - przejść na emeryturę
 • retirement - emerytura
 • to strike - strajkować

Forms of employment - Formy zatrudnienia

 • full-time job - praca na pełen etat
 • half-time job - praca na pół etatu
 • part-time work - praca na część etatu
 • odd job - praca dorywcza
 • permanent job - stała praca
 • temporary work - praca tymczasowa
 • seasonal work - praca sezonowa
 • summer job - praca wakacyjna
 • shift - zmiana
 • morning shift - poranna zmiana
 • evening shift - popołudniowa zmiana
 • night shift - nocna zmiana
 • self-employment - samozatrudnienie
 • self-employed - samozatrudniony
 • to run a business - prowadzić firmę
 • to hire employees - zatrudniać pracowników

Positions at the company - Stanowiska w firmie

 • chairman - prezes
 • vice chairman - wiceprezes
 • management - zarząd
 • Managing Director - Dyrektor Zarządzający
 • director - dyrektor
 • supervisor - kierownik
 • manager - menedżer
 • assistant - asystent
 • staff - personel
 • team - zespół

Production - Produkcja

 • to manufacture - produkować
 • to introduce a product - wprowadzać produkt
 • wide range of products - szeroka gama produktów
 • advanced technology - zaawansowana technologia
 • to run an advertising campaign - prowadzić kampanię reklamową
 • quality - jakość
 • to check the quality - sprawdzać jakość
 • quality check - kontrola jakości
 • high quality product - produkt wysokiej jakości
 • to sell - sprzedawać
 • sales figures - wyniki sprzedaży
 • Sales decreased. - Sprzedaż spadła.
 • Sales increased. - Sprzedaż wzrosła.
 • turnover - obrót
 • gross income - dochód brutto
 • net income - dochód netto
 • profit - zysk
 • tax - podatek
 • market shares - udziały w rynku
 • competitive prices - konkurencyjne ceny
 • to invest money in ... - inwestować pieniądze w ...
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj