Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Shops Sklepy At the grocer's W sklepie spożywczym At the clothes shop W sklepie z odzieżą
Przeczytaj dokładnie tekst.

Are there any rolls? - bułki?

client Good morning, do you have bread rolls?   Dzień dobry, czy są bułki?
shop assistant Sorry, no, we only have bread.   Niestety nie, jest tylko chleb.
client OK, I will have some bread please.   Proszę w takim razie chleb.
shop assistant Here you are.   Proszę.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Is there any milk? - Czy jest mleko?

client Do you have milk?   Czy jest mleko?
shop assistant Yes, of course. Would you like it in a bottle or in a box?   Tak, oczywiście. Woli pani w butelce czy w kartonie?
client In a bottle, please.   W butelce proszę.
shop assistant Anything else?   Czy coś jeszcze?
client I will have some cornflakes as well, please.   Proszę jeszcze płatki kukurydziane.
shop assistant Here you are. Will that be all?   Proszę bardzo. Czy to wszystko?
client Yes, that's it. Can I pay by credit card?   Tak, to wszystko. Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
shop assistant Of course.   Oczywiście.
Przeczytaj dokładnie tekst.

Six rolls, please - Proszę sześć bułek

shop assistant Good morning, how may I help you?   Dzień dobry, co podać?
client I need a dozen of eggs, two litres of milk and one kilogram of flour.   Proszę tuzin jajek, dwa litry mleka i kilogram mąki.
shop assistant Anything else?   Coś jeszcze?
client No, that's all. How much is it?   Nie, to wszystko. Ile płacę?
shop assistant It's 24 zlotys and 50 gr. Would you like to pay cash or by credit card?   Dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy. Płaci pani gotówką czy kartą kredytową?
client Cash. Here you are.   Gotówką. Proszę.
shop assistant Thank you. Here's your change and receipt.   Dziękuję. Pani reszta i rachunek.
client Thanks.   Dziękuję.
Przeczytaj dokładnie tekst.

I'm looking for ... - Szukam ...

client Excuse me, I am looking for cornflakes.   Przepraszam, szukam płatków kukurydzianych.
shop assistant They are behind you, on your left.   Są za panem, po lewej.
client Oh yes, indeed. Thank you.   Rzeczywiście. Dziękuję.
shop assistant You're welcome.   Proszę.

At the grocer's - W sklepie spożywczym

Is there ...? Czy jest ...?
Are there ...? Czy są ...?
Is there any bread? Czy jest chleb?
Is there any milk? Czy jest mleko?
Is there any butter? Czy jest masło?
Is there any flour? Czy jest mąka?
Are there any rolls? Czy są bułki?
Are there any bananas? Czy są banany?
Are there any apples? Czy są jabłka?
What would you like? Co podać?
I'd like a bottle of milk and two rolls. Poproszę butelkę mleka i dwie bułki.
Anything else? Coś jeszcze?
Two apples. Dwa jabłka.
A few slices of ham. Kilka plasterków szynki.
300 gram of ham, please. Trzydzieści deko szynki.
Half a kilo of cheese. Pół kilo sera.
A bottle of mineral water. Butelkę wody mineralnej.
Two cartons of milk. Dwa kartony mleka.
Will that be all? Czy to wszystko?
Yes, that's all. How much is it? Tak, to wszystko. Ile płacę?
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj