Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

How often? Jak często? What time is it? Która jest godzina? Measurements and dimensions Miary i wymiary

It's one o'clock - Jest godzina pierwsza

What time is it? Która jest godzina?
It's 1 o'clock. Jest godzina pierwsza.
It's 2 o'clock. Jest godzina druga.
It's 3 o'clock. Jest godzina trzecia.
It's 4 o'clock. Jest godzina czwarta.
It's 5 o'clock. Jest godzina piąta.
It's 6 o'clock. Jest godzina szósta.
It's 7 o'clock. Jest godzina siódma.
It's 8 o'clock. Jest godzina ósma.
It's 9 o'clock. Jest godzina dziewiąta.
It's 10 o'clock. Jest godzina dziesiąta.
It's 11 o'clock. Jest godzina jedenasta.
It's 12 o'clock. Jest godzina dwunasta.

It's 1h30 - Jest godzina pierwsza trzydzieści

It's 1h30./ It's 13h30. Jest pierwsza trzydzieści. / Jest wpół do drugiej.
It's 2h30./ It's 14h30. Jest druga trzydzieści. / Jest wpół do trzeciej.
It's 3h30./ It's 15h30. Jest trzecia trzydzieści. / Jest wpół do czwartej.
It's 4h30./ It's 16h30. Jest czwarta trzydzieści. / Jest wpół do piątej.
It's 5h30./ It's 17h30. Jest piąta trzydzieści. / Jest wpół do szóstej.
It's 6h30./ It's 18h30. Jest szósta trzydzieści. / Jest wpół do siódmej.
It's 7h30./ It's 19h30. Jest siódma trzydzieści. / Jest wpół do ósmej.
It's 8h30./ It's 20h30. Jest ósma trzydzieści. / Jest wpół do dziewiątej.
It's 9h30./ It's 21h30. Jest dziewiąta trzydzieści. / Jest wpół do dziesiątej.
It's 10h30./ It's 22h30. Jest dziesiąta trzydzieści. / Jest wpół do jedenastej.
It's 11h30./ It's 23h30. Jest jedenasta trzydzieści. / Jest wpół do dwunastej.
It's 12h30. Jest dwunasta trzydzieści. / Jest wpół do pierwszej.
It's 13h30. Jest trzynasta trzydzieści. / Jest wpół do drugiej.
It's 14h30. Jest czternasta trzydzieści. / Jest wpół do trzeciej.
It's 15h30. Jest piętnasta trzydzieści. / Jest wpół do czwartej.
It's 16h30. Jest szesnasta trzydzieści. / Jest wpół do piątej.
It's 17h30. Jest siedemnasta trzydzieści. / Jest wpół do szóstej.
It's 18h30. Jest osiemnasta trzydzieści. / Jest wpół do siódmej.
It's 19h30. Jest dziewiętnasta trzydzieści. / Jest wpół do ósmej.
It's 20h30. Jest dwudziesta trzydzieści. / Jest wpół do dziewiątej.
It's 21h30. Jest dwudziesta pierwsza trzydzieści. / Jest wpół do dziesiątej.
It's 22h30. Jest dwudziesta druga trzydzieści. / Jest wpół do jedenastej.
It's 23h30. Jest dwudziesta trzecia trzydzieści. / Jest wpół do dwunastej.
It's 00h30./ It's 12h30. Jest wpół do pierwszej.

It's 01h05 - Jest pięć po pierwszej

It's 01h05. Jest pięć po pierwszej. / Jest (godzina) pierwsza pięć.
It's 2h10. Jest dziesięć po drugiej. / Jest (godzina) druga dziesięć.
It's 3h15. Jest piętnaście po trzeciej. / Jest (godzina) trzecia piętnaście.
It's 4h20. Jest dwadzieścia po czwartej. / Jest (godzina) czwarta dwadzieścia.
It's 5h25. Jest dwadzieścia pięć po piątej. / Jest (godzina) piąta dwadzieścia pięć.
It's 5h30. Jest wpół do szóstej. / Jest (godzina) piąta trzydzieści.
It's 6h30. Jest wpół do siódmej. / Jest (godzina) szósta trzydzieści.
It's 7h40. Jest za dwadzieścia ósma. / Jest (godzina) siódma czterdzieści.
It's 8h45. Jest za piętnaście dziewiąta. / Jest (godzina) ósma czterdzieści pięć.
It's 9h50. Jest za dziesięć dziesiąta. / Jest (godzina) dziewiąta pięćdziesiąt.
It's 10h55. Jest za pięć jedenasta. / Jest (godzina) dziesiąta pięćdziesiąt pięć.
It's 11h59. Jest za minutę dwunasta. / Jest (godzina) jedenasta pięćdziesiąt dziewięć.

It's 3h59. - Jest za minutę czwarta

It's 1h45. Jest za piętnaście druga. / Jest pierwsza czterdzieści pięć.
It's 2h45/ 3h45/ .... Jest druga / trzecia / ... czterdzieści pięć.
It's 3h48. Jest za dwanaście czwarta.
It's 3h55. Jest za pięć (minut) czwarta.
It's 3h56. Jest za cztery (minuty) czwarta.
It's 3h57. Jest za trzy (minuty) czwarta.
It's 3h58. Jest za dwie (minuty) czwarta.
It's 3h59. Jest za minutę czwarta.
It's quarter to four. Jest za kwadrans czwarta.

It's 4h01. - Jest minuta po czwartej.

It's 4h01. Jest minuta po czwartej.
It's 1h03. Jest pierwsza trzy. / Jest trzy po pierwszej.
It's 2h03. Jest druga trzy. / Jest trzy po drugiej.
It's 3h03. Jest trzecia trzy. / Jest trzy po trzeciej.
It's 4h03. Jest czwarta trzy. / Jest trzy po czwartej.
It's 5h04. Jest piąta cztery. / Jest cztery po piątej.
It's 6h08. Jest szósta osiem. / Jest osiem po szóstej.
It's 7h09. Jest siódma dziewięć. / Jest dziewięć po siódmej.
It's 8h15. Jest ósma piętnaście. / Jest piętnaście po ósmej.
It's 9h20. Jest dziewiąta dwadzieścia. / Jest dwadzieścia po dziewiątej.
It's 10h25. Jest dziesiąta dwadzieścia pięć. / Jest dwadzieścia pięć po dziesiątej.
It's 11h26. Jest jedenasta dwadzieścia sześć. / Jest dwadzieścia sześć po jedenastej.
It's 12h05. Jest dwunasta pięć. / Jest pięć po dwunastej.
It's quarter past one. Jest kwadrans po pierwszej.

Useful Expressions - Przydatne wyrażenia

It's almost two. Jest prawie druga.
It's just gone two. Minęła druga.
At what time? O której godzinie?
What time are we leaving? O której wyjeżdżamy?
What time can we meet? O której możemy się spotkać?
What time will you come? O której przyjdziesz?
At 1h00. O pierwszej.
At 1h20. O pierwszej dwadzieścia.
At half past six. O wpół do siódmej.
Till what time do you work? Do której (godziny) pracujesz?
Till 1h00. Do pierwszej.
Till 1h20. Do pierwszej dwadzieścia.
What time will you be home? O której będziesz w domu?
Before 1h00./ After 1h00. Przed pierwszą. / Po pierwszej.
Before 2h00./ After 2h00. Przed drugą. / Po drugiej.
Before 3h00./ After 3h00. Przed trzecią. / Po trzeciej.
Before 4h00./ After 4h00. Przed czwartą. / Po czwartej.
Before 5h00./ After 5h00. Przed piątą. / Po piątej.
Before 6h00./ After 6h00. Przed szóstą. / Po szóstej.
Before 7h00./ After 7h00. Przed siódmą. / Po siódmej.
Before 8h00./ After 8h00. Przed ósmą. / Po ósmej.
Before 9h00./ After 9h00. Przed dziewiątą. / Po dziewiątej.
Before 10h00./ After 10h00. Przed dziesiątą. / Po dziesiątej.
Before 11h00./ After 11h00. Przed jedenastą. / Po jedenastej.
Before 12h00./ After 12h00. Przed dwunastą. / Po dwunastej.
What time are you going to work? Na którą (godzinę) idziesz do pracy?
1h00. Na pierwszą.
6h00. Na szóstą.
10h10. Na dziesiątą dziesięć.
How long will the flight take? Jak długo trwa lot?
We're too early. Jesteśmy za wcześnie.
We still have time. Mamy jeszcze czas.
We are on time. Jesteśmy punktualnie.
We are late. Jesteśmy spóźnieni.
He is ten minutes late already. Spóźnia się już dziesięć minut.
You are late. Spóźniłeś się.
My watch has stopped. Zegarek mi stanął.
Is this clock accurate? Czy ten zegar dobrze chodzi?
We have ten minutes left by my watch. Według mojego zegarka mamy jeszcze dziesięć minut.

Units of time - Jednostki czasu

  • second - sekunda
  • minute - minuta
  • quarter - kwadrans
  • three quarters of an hour - trzy kwadranse
  • hour - godzina
  • half an hour - pół godziny
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj