Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Adverbs Przysłówki Conjunctions Spójniki

Coordinating conjunctions - Spójniki współrzędne

 • and - i / oraz
 • but - ale / lecz
 • or - lub / albo / czy
 • so - więc
 • like / as- tak jak
 • both ... and ... - zarówno ... jak i ...
 • either ... or ... - albo ... albo ...
 • neither ... nor ... - ani ... ani ...
 • not only ... but also ... - nie tylko ... ale też ...

Subordinating conjunctions - Spójniki podrzędne

 • because - ponieważ
 • if - jeśli
 • that - że
 • than - niż
 • until -
 • where - gdzie
 • when - kiedy
 • while - podczas gdy
 • unless - jeśli nie / chyba że
 • although - mimo że / pomimo że
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj