Uczysz się w języku:
Masz już konto?
Zaloguj Załóż konto

Spis treści

Asking for information Pytanie o informacje Do you speak ...? Czy mówisz po ...? Opinions Opinie

Do you speak Polish? - Czy mówisz po polsku?

Do you speak Polish? (informal) Czy mówisz po polsku?
Do you speak Polish? (formal, when asking a man) Czy mówi pan po polsku?
Do you speak Polish? (formal, when asking a woman) Czy mówi pani po polsku?
Do you speak ... Czy mówisz ...
Polish? po polsku?
English? po angielsku?
French? po francusku?
German? po niemiecku?
Russian? po rosyjsku?
Ukrainian? po ukraińsku?
Italian? po włosku?
Spanish? po hiszpańsku?
Swedish? po szwedzku?
Yes, I speak Polish fluently. Tak, mówię płynnie po polsku.
Yes, I speak Polish very well. Tak, bardzo dobrze mówię po polsku.
I don't speak Polish very well. Nie mówię zbyt dobrze po polsku.
I don't speak Polish. Nie mówię po polsku.
I understand everything. Wszystko rozumiem.
I understand. Rozumiem.
I got it. Już rozumiem.
Is it clear now? Już wszystko jasne?
I understand a little. Trochę rozumiem.
I don't understand. Nie rozumiem.
I don't understand Polish. Nie rozumiem po polsku.
I'm sorry, I still don't understand. Przepraszam, ale nadal nie rozumiem.
I don't understand anything. Nic nie rozumiem.

Useful Expressions - Przydatne wyrażenia

Sorry. I don't understand. Przepraszam, nie rozumiem.
Speak more slowly please. Proszę mówić trochę wolniej.
Speak more loudly please. Proszę mówić głośniej.
Can you repeat it? Możesz powtórzyć? / Może pan (pani) powtórzyć?
What did you say? Przepraszam, co pan powiedział?
You misunderstood me. Źle mnie pan zrozumiał.
It must be some misunderstanding. To na pewno jakieś nieporozumienie.
There must be an explanation for this. Na pewno da się to jakoś wyjaśnić.
Could you spell it? Mógłbyś to przeliterować?
Write it down, please. Proszę to napisać.
Can you write it down for me? Może mi to pan napisać?
I don't know this word. Nie znam tego słowa.
I don't understand this word. Nie rozumiem tego słowa.
What does it mean? Co to znaczy?
I'll check in the dictionary. Sprawdzę w słowniku.
What's the Polish for "Sun"? Jak jest po polsku "Sun"?
How do you say that? Jak to się mówi?
How do you write that? Jak to się pisze?
How do you pronounce that? Jak to się wymawia?
How do you pronounce this word? Jak się wymawia to słowo?
I don't know how to say it in Polish. Nie wiem jak to powiedzieć po polsku.
How do you say it in Polish? Jak to powiedzieć po polsku?
Do you understand me? Rozumie mnie pan (pani)?
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES - Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj